Skip to content

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Соц.сети
Кафедра тарихы

ХХ ғ. 30-50-ші

1939 жылы кафедра жаратылыстану және география кафедрасы деп аталды. Оның бірінші меңгерушісі Гриндер М. Б. болды.. 1940-41 оқу жылында кафедраны Сташевский Ф. К., ал соғыстан кейінгі кезеңде Кан М. М. басқарды. 1958 жылы кафедра биология кафедрасы деп аталады. Бұл кезде кафедраны ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, доцент Артюшенко О. Г. меңгерді.

ХХ ғ. 60-70-ші

ХХ ғ. 60-70-ші жыл биологиялық бейіндегі екі кафедраның пайда болу кезеңі. 1968 ж. – зоология және адам және жануарлар физиологиясы кафедрасы, меңгерушісі б.ғ.к., доцент Ершов В. П. және 1975 ж. ботаника кафедрасы, б. ғ. к. Пугачев П. Г. меңгерген. 1972-1977 жылдар аралығында кафедраны ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты М. А. Масюкова басқарды. Химия кафедрасы 1968 жылдың 28 қыркүйегінен бастап жұмыс істей бастады. Кафедраны меңгергендер: Куришко Аркадий Михайлович (химия ғылымдарының кандидаты, доцент), Слепцова Людмила Максимовна (аға оқытушы), Кудрявцева Н. С. (Х. ғ.к.), А. П. Кузнецов (Х. ғ. к., доцент), Сагимбаев М. Х. (аға оқытушы), Утина Зауреш Есмухановна (химия ғылымдарының кандидаты, профессор).

80-90–е годы XX в. 

ХХ ғ. 80-90 жылдары. 80 жылдарының басында жануартану және физиология кафедрасын Шевченко Л.Я., ал өсімдіктану кафедрасын Иванова Н.А. меңгерді. Осы жылдары ауыл шаруашылығы негіздері кафедрасы ашылды, оны а/ш. ғ. к. Габдуллин Р.Г. меңгерді. 1989 ол өсімдіктану кафедрасымен бірігіп, оны б.ғ.к. доцент Лалаян Н.Т. басқарды. 90 жылдарының басында жануартану кафедрасын б.ғ.к., доцент Гайденко Н.П., ал 1995-1999 жылдарының аралығында б.ғ.к. доцент Валяева Е.А. меңгерді. 1992 жылы Қостанай Педагогикалық институты Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтына қайта құруына байланысты өсімдіктану кафедрасы екіге бөлінді, ол – өсімдіктану кафедрасы, меңгерушісі Лалаян Н.Т., және экология, өсімдіктер физиологиясы және микробиология кафедрасы, меңгерушісі Пугачев П.Г. болды. 1999 жылдың күзінде министрліктің қаулысы бойынша осы үш биологиялық бағыттағы кафедралар бір биологиялық кафедраға біріктірілді, меңгерушісі Лалаян Н.Т. болды.

Ершов Владимир Павлович

Ершов Владимир Павлович

Биология ғылымдарының кадидаты, доцент

1968 жылдан 70-ші жылдарага дейін кафедра меңгерушісі
Масюкова Мария Артемовна

Масюкова Мария Артемовна

Ауыл-шаруашылық ғылымдарының кадидаты, доцент

1972-1977 ж. аралығындағы кафедра меңгерушісі
Пугачев Павел Григорьевич

Пугачев Павел Григорьевич

Биология ғылымдарының докторы, профессор

1975-1984 жылдар аралығындағы кафедра меңгерушісі
Гайденко Нина Павловна

Гайденко Нина Павловна

Биология ғылымдарының кадидаты, доцент

1990-1995 жылдар аралығындағы кафедра меңгерушісі

Қазіргі кезең

2004 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне байланысты А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінен педагогикалық мамандықтар бөлініп, ҚМПИ құрылды. 2004 жылы «География» мамандығы ашылды, ал 2008 жылы биология кафедрасы биология және география кафедрасы болып өзгертілді. Кафедраны Б.ғ. к., доцент Қонысбаева Д. Т. басқарды.

Кафедра басшылығы кезінде кафедрада биология, география магистрлерін даярлай бастады, 2006 жылы кафедраның ПОҚ құрамында жаңа мамандар өз педагогикалық қызметін бастады.

2012-2014 жылдары кафедраны х.ғ. к., доцент Таурбаева Г. У., 2014-2016 жылдары б. ғ. к., доцент Конысбаева Д. Т., 2016-2017 жылдары биология магистрі Суюндикова Ж. Т., 2017-2018 жылдары б. ғ. к., доцент Ручкина Г. А. басқарды. 2020-2021 оқу жылдары кафедра жетекшісі қызметін Тауакелов Ч.А., Коваль В.В. атқарды.

Ершов Владимир Павлович

Валяева Елена Алексеевна

Биология ғылымдарының кадидаты

1995-1999 жж аралығындағы кафедра меңгерушісі
Масюкова Мария Артемовна

Лалаян Нелли Тиграновна

Биология ғылымдарының кадидаты, профессор

1999-2001 жж аралығындағы кафедра меңгерушісі
Пугачев Павел Григорьевич

Конысбаева Дамиля Торемуратовна

Биология ғылымдарының кадидаты, доцент

2001-2016 жж аралығындағы кафедра меңгерушісі
Гайденко Нина Павловна

Суюндикова Жанар Толеутаевна

Биология магистрі

2016-2017 жж аралығындағы кафедра меңгеруші
Гайденко Нина Павловна

Ручкина Галия Адгамовна

Биология ғылымдарының кадидаты

2017-2018 жж аралығындағы кафедра меңгерушісі