Skip to content

Өнер кафедрасы

Соц.сети
Кәсіби практика

Маман тұлғасының қалыптасуындағы, оның кәсіби және шығармашылық қасиеттерін дамытудағы, бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырудағы маңызды аспектілердің бірі – практиканы ұйымдастыру және өткізу. Педагогикалық практика барысында Қостанай қаласы мен Қостанай облысының білім беру ұйымдарының базасында студенттер музыкалық білім беру мен бейнелеу өнерінің түрлі әдістемелерін іс жүзінде меңгеруге мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ, студенттердің оқу, оқу (пленэр), оқу-тәрбие, педагогикалық, өндірістік сияқты практикалардың әр түрлерінен өту мүмкіндігі бар.

Тәжірибенің мазмұны ұйымдастырушылық шараларды қамтиды. Білім алушы практика басталғанға дейін 3-5 күн бұрын өткізілетін бекіту конференциясына қатысуға, практика бағдарламасымен, практикаға әдістемелік нұсқаулармен, практикантқа қойылатын барлық талаптармен танысуға, бекітілген үлгідегі оқу практикасының күнделігін қоса алғанда, барлық қажетті құжаттарды алуға құқылы. Практикадан өту кезеңінде студенттер сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралар өткізуі керек. Практика нәтижесі бойынша практиканың қорытындылары шығарылатын қорытынды конференция өткізіледі. Практика аяқталғаннан кейін кафедраға практика базаларынан алғыс хаттар келіп түседі.

6В01402 «Музыкалық білім», 6В01406 «Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау», 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» білім беру бағдарламаларының түлектері сұранысқа ие, бұл кафедра түлектерінің жыл сайынғы Кадрлық мониторингіне сәйкес келеді. Олар жалпы білім беру мекемелерінде (мектептер, лицейлер, гимназиялар және т.б.), педагогикалық колледждерде, балаларға арналған музыка және өнер мектептерінде, жалпы өнер мектептерінде, студияларда, қосымша білім беру жүйесінің үйірмелерінде, барлық типтегі мектепке дейінгі мекемелерде, жарнама агенттіктерінде және басқа мекемелерде (алынған мамандандыруға сәйкес) еңбек етіп жүр.

Жұмыс берушілерден кафедраға біздің түлектерімізді жұмысқа жіберу туралы өтініштер, сондай-ақ қазіргі заманғы үрдістер мен заманауи қоғамның талаптарына жауап беретін мамандарды даярлағанымыз үшін алғыс хаттар келіп түсуде.

Практика базаларымен шарттар