Skip to content

Өнер кафедрасы

Соц.сети
Жакаева Салтанат Ануарбековна
Қауымдастырылған профессор Лауазымы
Педагогика ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
s_zhakaeva63@mail.ru Электрондық пошта

БІЛІМ/БІЛІКТІЛІК

 • 1989 ж. – Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы, Мамандығы: Хорды дирижерлау, Біліктілігі: Хор дирижері, хор пәндерінің оқытушысы
 • 2005ж. – «Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика» 13.00.01. мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады;
 • 2011 жылы ҚР БҒМ-нің білім және ғылым саласын бақылау комитетімен, «Педагогика» мамандығы бойынша доцент атағы берілді.

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕР

 • Хор класы
 • Дирижерлау
 • Музыкалық-педагогикалық зерттеу
 • Ансамблдық ән айту
 • Музыкалық педагогика және психология негіздері

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

 • 1986 ж. – Қызылорда қаласындағы музыкалық училищенің оқытушысы;
 • 1993 ж. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің «Дирижерлау және вокал» кафедрасының меңгерушісі;
 • 1996 ж. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің музыка факультеті деканы;
 • 2004 ж. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының өнер факультетінің деканы;
 • 2010 ж. - «Музыкалық аспаптар» кафедрасының меңгерушісі;
 • 2011 - 2018 ж.ж. - Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының әлеуметтік тәрбие ісі жөніндегі басқарма басшысы;
 • 2018 жылдың өнер кафедрасының қауымдастырылған профессоры, п.ғ.к.

КҮНІ НЕМЕСЕ КӘСІБИ ТІРКЕУІ КӨРСЕТІЛГЕН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТТАР/СЕРТИФИКАТТАР

 • Сертификат «Музыкальное искусство и образование: традиции и инновации», Челябинский институт культуры, 7-8 ноября  2019 г.
 • Сертификат повышения квалификации «Модернизация современного образовательного пространства», в объеме 72 часа Караганда, апрель 2018г.
 • Сертификат об участии в Алтынсаринских чтениях «Современное образование – ключевой фактор успеха духовной модернизации общества», 09.02.2018г.
 • Сертификат повышения квалификации «Астана- әлем дауысы» в объеме 72 часа, октябрь 2018г.
 • Сертификат повышения квалификации «Педагогические инновации в образовании», в объеме 72 часа Омск, январь 2017г.
 • Сертификат об участии в областном учебно- практическом семинаре по краеведению в рамках программы Рухани Жаңғыру, Костанай, 2017г.
 • Сертификат повышения квалификации  Өрлеу «Заманауи педагогикалық технологиялар», Алматы, октябрь 2016 г.
 • Сертификат повышения квалификации «Modern directions in education»,   в объеме 72 часа, 26.11.2016г.
 • 2016 ж. - «Өрлеу» біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы» АҚ ұйымдастыруымен (240 сағат), ЖОО педагогика мамандығы оқытушылары үшін біліктілікті арттыру курстары;
 • 2017 ж.  – Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінде өткен «Педагогикалық білім берудегі инновациялар» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары (72 сағат). 
 • 2020ж - «Оқыту ортасының белгісіздігі жағдайында педагогикалық ұжымның арнайы дағдыларын дамытудың онлайн бағдарламасы» 72 сағат, 12.06.20-12.07.20, атындағы ҚМПУ.
 • 2021ж. - Көпсалалы өмір бойы білім беру академиясы «Оқу процесінде студенттердің метапәндік құзыреттіліктерін дамыту» 72 сағат, 30.04.2021 ж., № 000343
 • 2016ж. - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «ӨРЛЕУ» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ педагогтарға арналған «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту мен оқудағы инновациялық тәсілдер» арнайы. пәндер 72 сағат
 • 2021ж. -  «Төзімділік педагогикасының кейбір мәселелері» 72 сағат, 27.09.2021-10.08.2021. Түркістан, №02660

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ

 1. ҚР орта мектебі 1 сыныбтың  «Музыка» оқылығының сарапшысы. 

ОҚУ ҚҰРАЛДАР

 1. Музыка мұғалімінің педагогикалық техникасы, 2005ж.
 2. Музыка тыңдау мектептегі сабақтарда музыкалық іс-әрекеттің ретінде, 2009 ж.
 3. Музыка пәнін оқыту әдістемесі, 2019ж.
 4. Музыка теориясы, 2019ж.

ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

 1. Technology of readiness formation of the future teachers to professional and pedagogical cooperation ж.Journal of Psychological and Educational Research Страна Румыния. (2016г.)
 2. Development of the piano performing school in the Republic of Kazakhstan (1980-2016)  Ж. Anais da Academia Brasileira de Ciencias (2017) 89 (2): 1360-1371.(Annals of the Brazilian Academy of Sciences)
 3. Piano music by Kazakh composers at the turn of the century Ж. «Anais da Academia Brasileira de Ciências» (2017) 89 (3): 1974-1988. (Annals of the Brazilian Academy of Sciences) Printed version ISSN 0001-3765 / Online version ISSN 1678-2690, импакт фактор 1,10).
 4. Жоғары мектерте педагог-хореографтың арнайы құзреттілігін қалыптастыруға интегративті*модульдық жолы. Весник КазНацЖенПУ 04 (80)2019г.
 5. Ритмика сабағындағы халық музыкасы. Наука и жизнь Казахстана №3/2, 2020г.
 6. «Роль музыки в формировании мировоззрения младших школьников«Алдамжаровские  чтения - 2019»  Материалы  Междунар.  науч.-практ.  конф. – Қостанай: академик З.Алдамжар атындағы ҚӘТУ, 2019 –  263 б. – қазақша, орысша. ISBN 978-601-7125-81-3, УДК 378 (063)
 7. «Қазақ күйлерін музыка сабағында пайдаланудың әдістемесі». «Алдамжар  оқулары - 2019»  Халықар.  ғыл.-тәж.  конф.  материалдары , Қостанай: академик З.Алдамжар атындағы ҚӘТУ, 2019 –  263 б. – қазақша, орысша. ISBN 978-601-7125-81-3, УДК 378 (063)
 8. Формирование профессионально-педагогической подготовки учителя музыки. Материалы международной научно-практической конференции «Алдамжаровские чтения – 2017». Костанай, декабрь 2017г.
 9. Профессиональная деятельность учителя – музыканта. Материалы международной научно-практической конференции «Алдамжаровские чтения – 2017». Костанай, декабрь 2017г.
 10. Роль воспитательной работы в формировании конкурентоспособного специалиста. Материалы международной научно-практической конференции «Алдамжаровские чтения – 2017». Костанай, декабрь 2017г.
 11. Развитие культуры слушания музыки у детей на уроках в школе. МОН РК., Костанай, Костанайский государственный педагогический институт. Материалы международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения «Инновации и традиции в современном образовании: приоритеты развития», Костанай, 2016г.
 12. Педагогические идеи Ы.Алтынсарина Материалы международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения «Инновации и традиции в современном образовании: приоритеты развития», КГПИ, (07.12.2016г.), ISBN 978-601-7839-61-1, С.437-439
 13. Воспитание патриотизма как основное направление воспитательной работы в ВУЗе Материалы международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения «Инновации и традиции в современном образовании: приоритеты развития», КГПИ, (07.12.2016г.), ISBN 978-601-7839-61-1, С.434-437
 14. Некоторые аспекты развития педагогической техники учителя музыки Ж. «Вестник Костанайского государственного педагогического университета», октябрь 2018г.
 15. Обучение пению, взаимоотношения между преподавателем и учеником. «Заманрауи сын-тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мне ғылымның инновациялық әлеуеті» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған, 28-29 қазан, 2016 ж.
 16. «Наука и жизнь Казахстана №4/2 2020 Жакаева С.А., Жакаева К.А., Бабич С.С. «Ритмика сабағындағы халық музыкасы»
 17. Вестник науки №2 2020  Костанайского социально-технического университета имени академика Зулхарнай Алдамжар Жакаева С.А., Бабич С.С. «Балетная гимнастика как средство развития способностей детей в освоении основ классического танца»
 18. Наука и жизнь Казахстана №12/3(149) 2020г.Некоторые педагогичсекие вопросы воспитания личности будущего учителя

МАРАПАТТАР МЕН СЫЙЛЫҚТАР

 • ҚР Білім беру ісінің үздігі 2000ж.
 • Ы.Алтынсарин атындағы төсбелгі, 2011ж.
 • ҚМПИ алдындағы еңбегі үшін медалі, 2014ж.
 • ҚМПУ алдындағы еңбегі үшін медалі, 2019ж.
 • ҚМПИ ректорының алғыс хаты, 2016ж.
 • ҚР Мәдениет саласының үздігі 2021ж.