Skip to content

Жаратылыстану пәндері кафедрасы

Соц.сети
Зертханалар
Органикалық химия зертханасы

Зертханада органикалық химияның теориялық негіздері, органикалық молекулалардың функционалдық туындылары химиясы Химия ББ бойынша зертханалық және практикалық сабақтар, сондай-ақ фитохимия пәні бойынша зертханалық жұмыстар жүргізіледі.

Зертхана химиялық технология

Зертханада химиялық технология бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. Мұнай дыайдау. Электролиз. Технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштер. Маңызды технологиялық ұғымдар мен анықтамалар. Табиғи қорлар. Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру тәсілдері, өңдеу әдістері, қолдану саласы.

Жалпы және бейорганикалық химия зертханасы

Зертханада жалпы және бейорганикалық химия, периодтық жүйе элементтерінің химиясы бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. Дене шынықтыру ББ және спорт мамандығы бойынша Биохимия практикумы).

Физикалық және коллоидтық химия зертханасы

Физикалық, коллоидтық және компьютерлік химия бойынша практикумдар өткізіледі:
 • Физикалық химия бойынша зертханалық практикум;
 • Коллоидтық химия бойынша зертханалық практикум;
 • Компьютерлік химия бойынша зертханалық практикум;
 • Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері бойынша зертханалық практикум.

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы және биохимия зертханасы

Зертханада Биохимия (Биология ББ, Химия ББ), Биохимия ФКиС (Денешынықтыру және спорт мамандығы ББ), тамақ өнімдерін талдау (6В01504-Химия мамандығы), жоғары молекулалық қосылыстар химиясы (Химия ББ) бойынша зертханалық және практикалық сабақтар жүргізіледі. Аталған пәндер бойынша практикумдарға табиғиқосылыстарды сандық және сапалық анықтау бойынша эксперименталдық жұмыстар жүргізілді. Жұмыс жоспарында тірі организмдердің химиялық құрамын зерттеу, ақуыздарды, көмірсулар мен олардың туындыларын, липидтерді, минералдық қосылыстарды анықтау бойынша реакцияларды жүргізу, ферменттердің қасиеттерін зерттеу қарастырылған. Тамақ өнімдерінің құрамын тәжірибелік анықтау жүргізіледі.

"Химия" ББ ғылыми-зерттеу зертханасы

Зертханада студенттердің зерттеу жұмыстары, курстық және дипломдық жұмыстар жүргізіледі. Қоршаған орта объектілерін талдау:

 • ауамен топырақты талдау;
 • дәрілік өсімдіктерді фитохимиялық бағалау;
 • тамақ өнімдерін талдау;
 • Қостанай облысындағы су ресурстарын талдау.

Химияны оқыту әдістемесі және мектептегі химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі зертханасы

Зертханада:
 •  демонстрациялық тәжірибелер, химияны оқыту жүйесіндегі зертханалық және практикалық сабақтар;
 • орта мектепте химия пәнінен зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды өткізу ерекшеліктерін зерттеу. Қауіпсіздік техникасы. Химия курсының бағдарламасында қарастырылған зертханалық тәжірибелер мен практикалық сабақтарды өткізу әдістемесі;
 • мектеп химия курсының бағдарламасында қарастырылған демонстрациялық тәжірибелер. Химиялық тәжірибелерді көрсету кезінде қолданылатын аспаптар мен қондырғыларға қойылатын негізгі талаптар: герметикалылығы, компакттілігі және көрнекілігі
Аналитикалық химия лабораториясы

Зертханада Химия ББ бойынша аналитикалық химия пәнінен лабораториялық және практикалық сабақтар (соның ішінде сандық және сапалық анализдері бойынша кең ауқымды тәжірибелер) жүргізіледі. Зертханаға талдау зерттеулерінің қажетті элементіретінде препаратор бөлмесі жанасады.

Биология және химия кафедрасы қор материалдарына бай

Ақмола облысында "Бурабай" ұлттық табиғи паркі шегінде гербарий алымдары 2010-2020 жылдары жүзеге асырылды және 5000-нан астам гербарий парағын құрайды. Тамырлы өсімдіктер түрлерінің жиынтығы 500 түрден тұрады. Бриофиттер мен қыналардың үлгілері аз мөлшерде ұсынылған.

Биология және химия кафедрасының энтомологиялық мұражайы Қостанай облысының энтомофаунасын зерттеу бойынша ғылыми және оқу-әдістемелік орталық болып табылады және энтомология және өсімдіктерді қорғаумен айналысатын мамандар үшін база болып табылады. Мұражай қорында 25 мыңға жуық түрлі жәндіктер сақталған. Энтомологиялық мұражай базасында арнайы жабдықтармен және бай энтомологиялық қормен зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін зертханалық және практикалық сабақтар өткізіледі. 2012 жылдан бастап Энтомологиялық мұражай Еуразия университеттері мұражайларының қауымдастығына кіреді.

Биология ғылымдарының кандидаты, профессор Пережогин Ю.В. жетекшілігімен университеттің кеппешөп қоры ірі ғылыми бөлімге өсті. Ол реформаланып, әлемдік талаптар стандартына келтірілді және қазіргі уақытта Солтүстік Қазақстандағы ең ірі гербарийлердің бірі болып табылады. Кеппешөп қорының материалдары бойынша "Биоалуантүрлілікті зерттеу ғылыми-зерттеу орталығы" ғылыми сайты құрылды, ол өсімдіктер әлемін зерттеумен айналысатын мамандарға арналған.

Флора мен фаунаның дамуын зерттеуге арналған палеонтологиялық жұмыстардың нәтижелері бойынша 2011 жылдан бастап Торғай өңірінен табылған бірегей заттардан тұратын табиғи тарих мұражайы жұмыс істейді.

ҚМПУ сайтында профессор Пережогин Ю.В. және профессор Брагина Т.М. авторлар ұжымымен дайындаған келесі электрондық жобалар әрекет етеді:
 •   Биоәртүрлілікті зерттеу ғылыми-зерттеу орталығы https://rcb.kspi.kz/
 •   "Орал және Қазақстан флорасы" ақпараттық порталы https://herbarium.kspi.kz/
 •   Қазақстанның палеонтологиялық мұрасы https://paleokz.kspi.kz/
 •   Экология және биология проблемаларының ғылыми-зерттеу орталығыhttps: / / nic-peb.kspi. kz / kz / KZ/
 •   Дала виртуалды энциклопедиясы (Қазақстан)https://steppes.kspi.kz/
 •   Алтын Дала мемлекеттік табиғи резерваты: / / altyndala.kspi. kz/