Skip to content

Тіл және әдебиет теория кафедрасы

Соц.сети
Бекбосынова Асия Хасанқызы
Қауымдастырылған профессор Лауазымы
Филология ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
assia-bek@mail.ru Электрондық пошта
8-701-530-48-28 Телефон
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1987-1992 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, филолог, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы.
 • 2010 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті. Филология ғылымдарының кандидаты. 10.02.02 – қазақ тілі.
Өткізетін пәндері
 • Көркем мәтінді лингвистикалық талдау
 • Ежелгі дәуір және қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет
 • Қазақ әдебиеті сынының тарихы.
Жұмыс тәжірибесі
 • 1992-2006 жж. қазақ орта мектерінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 • 2006-2014 жж. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті гуманитарлық ғылымдар кафедрасының доценті
 •  2014-2015 ж. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының қазақ және орыс филологиясы факультеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының кафедра меңгерушісі
 •  2015-2020 жж.  Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті Филология департаменті Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессоры
 • 2020 жылдан Ахмет Байтұрсынов атындағы университеттің Педагогикалық институты тіл және әдебиет теориясы кафедрасының қауымдастырылған профессоры
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • 2012 ж. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» ғылыми тағлымдама (72 сағат)
 • 2013 ж. Челябі Мемлекеттік педагогикалық университеті «Использование современных педагогических технологий в процессе профессиональной подготовки будущих педагогических кадров» (72 сағат)
 • 2014 ж. З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті Қостанай облысының кәсіпкерлік қызметінің әрекет ету ассоциациясының ұйымдастыруымен өткізілген «Формирование компетенций современного преподавателя через активизацию и новаторство форм и методов обучения» семинар-тренинг оқыту      (72 сағат)
 • 2014 ж. Ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыратын республикалық институты «Өрлеу» Ұлттық орталығы «Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар» (240 сағат)
 • 2016 ж. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты «Modern directions in education» (жетекші венгр ғалымы М.Фрешли) бойынша біліктілік курсы (72 сағат)
 • 2019 ж. Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университететі. «Дистанционное обучение, массовые открытые онлайн курсы: разработка, продвижение и применение» (72 сағат). 
Марапаттар мен сыйлықтар
 • Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына байланысты Қостанай қалалық мәслихатының грамотасы (2011 ж.)
 • Қазақстан Республикасы әділет Министрлігі Қостанай облысы әділет департаментінің грамотасы (2013 ж.)
 • Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты ректорының құрмет грамотасы (2016 ж.)
 •  «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мемлекеттік тілдегі жалпыреспубликалық шығармалар байқауының облыстық кезеңі. Алғыс хат. (2016 ж).
 • «Жылдың жүз үздік қазақ тілі пәні мұғалімі» республикалық байқауының жеңімпазы. I дәрежелі диплом. (Нұр-Сұлтан қ. 2019 ж.).
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы. (Нұр-Сұлтан 2019 ж.).
Қызмет көрсету саласындағы қызмет 
 • Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша қалалық және облыстық ғылыми жобалар сайысының жюри мүшесі.
Оқу құралы
 • Актуальные направления языкознания. Учебное пособие. / Шахметова Н.А., Бекбосынова А.Х. – Костанай: ТОО «Костанайский печатный двор», 2015. – 230 с. ISBN 978-601-227-200-0
Монографии
 • С.Мәуленов өлеңдеріндегі теңеу. Монография. / Бекбосынова А.Х. – Қостанай. ЖШС «Центрум», 2014. – 152 б. ISBN 978-601-7339-78-4
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РИНЦ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестациялау комитеті, Scopus, Thompson Reuter, Web of science және т. б. рецензияланатын журналдардағы жарияланымдар
 • Бекбосынова А.Х. «Қазақ» газетінің қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы рөлі. БҚМУ Хабаршысы. № 4 (64) – 2016. 237-242 бб.
 • Бекбосынова А.Х. «Қазақ» газетіндегі диалект сөздердің мағыналық ерекшеліктері». Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №6 (50) 2017. Астана 2017. 45-48 бб.
 • Бекбосынова А.Х. «Қазақ» газетіндегі прецеденттік бірліктер. Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. 2017. №3. 151-156 бб.
 • Бекбосынова А. Ахметжанова З., Кудеринова К., Мусаева Г. Family discourse of Kazakh cultural linguistics as an object of scientific research. Man In India,  Vol.97. 2017. No. :21 ISSN 0025-1569. 417-424 бб.
 • Бекбосынова А.Х. «Қазақ» газетіндегі лексикалық қолданыстар. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №4 (61) 2018. Астана 2018. 148-151 бб.
 • Бекбосынова А.Х. «Қазақ» газетіндегі теңеу мен фразеологизмдердің қолданылу ерекшеліктері. БҚМУ Хабаршысы. № 3 (71) – 2018. 202-209 бб.
 • Бекбосынова А., Шахметова Н., Сыздықова Г., Есіркепова К., Шарипова М. Concept as a way of code perception of the world . AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2018, issue 1, special 4. 51-58 бб.
 • Бекбосынова А.Х. ХХ ғасыр басындағы қазақ тілі синтаксисіндегі ерекшеліктер («Қазақ» газетіндегі мәтіндер бойынша).  Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. 2020. №1. 220-224 бб.