Skip to content

Тіл және әдебиет теория кафедрасы

Соц.сети
Батыргалиева Акмаржан Сулейменкызы
Аға оқытушы Лауазымы
Гуманитарлық ғылымдар магистрі Академиялық дәрежесі
Образование, профессиональные квалификации
 • 2011-15 жж. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерінің мұғалімі, бакалавр
 • 2015-17 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Филология мамандығы, гуманитарлық ғылымдар магистрі
Преподаваемые дисциплины
 • сервистік оқыту
 • қазақ тілі
 • кәсіби қазақ тілі
 • инклюзивті білім беру жағдайында балаларды оқытудың арнайы әдістемесі
 • бағалаудың өлшемдік технологиялары
Опыт работы
 • 2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті «Тіл және әдебиет теорисы» кафедрасында оқытушы
Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация
 • «Онлайн программа развития специальных навыков ППС в условиях неопределенности обучающей среды» (72 часа), КГПУ 12 июня 2020 г.
 • 2019г. Курсы повышения квалификации «Дистанционное обучение, массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение и применение», 19 октябрь (72 часа) КГПУ.
 • 2019г. Курсы по образовательной программе повышения квалификации ППС высших учебных заведений в рамках инклюзивного образования РК «Organization of educational work  with students with special educational needs» (72 часа). Получен сертификат КРНТД 00513. Курсы организованы Казахским государственным педагогическим университетом имени Абая. 12 декабря 2019 года.
Самые важные публикации, пособия, книги за последние пять лет
 • Аксиологиялық лингвистикалық талдаудың аспектілері «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары II бөлім 23 ақпан 2017 жыл Арқалық қаласы: АрқМПИ, 2017. – 259 б.227-232 бб.ISBN 978-601-06-3969-0
 • Жеке бағалауыш мағына: этикалық және эстетикалық баға объектісі. Еуразия білімі. Халықаралық – әдістемелік, педагогикалық журнал. № 1-2 (16 ) 2017. – 19-21 бб. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 24.11.2014 ж. № 14770 берілген
 • С.Шаймерденовтың «Инеш» романындағы аксиологиялық лексиканың қолданысы. Ахмет Байтұрсынұлы оқулары – 2016 «Тәуелсіз елдің рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми – теориялық конференция материалдары. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ баспасы, 2017. 39-42 бб. ISBN 978-601-301-959-8