Skip to content

Арнайы білім беру кафедрасы

Соц.сети
Кафедра туралы
Лиходедова Людмила Николаевна Аты-Жөні
Кафедра меңгерушісінің м. а Лауазымы
Педагогика ғылымдарының кандидаты Ғылыми дәрежесі
l.lihodedova@mail.ru Электрондық пошта

Білім берудің озық стандарттары негізінде және түлектің моделіне, А. Байтұрсынов атындағы ҚӨУ педагогикалық институтының құндылықтарына сәйкес арнайы педагогика бойынша болашақ мамандарды кәсіби даярлауды қамтамасыз етуді білікті педагогтар жүзеге асырады: Лиходедова Л.Н., кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор; Мнайдарова С.С., PhD докторы, қауымдастырылған профессор; Севостьянова С.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор; Әліпбаева Г.А., аға оқытушы, биология магистрі; Кожанова Д.К., аға оқытушы, арнайы білім беру магистрі; Казакова О.В., аға оқытушы, психология магистрі; Нурова А.К., аға оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі; Бегежанова Р.К., оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі; Лемехова В.К., оқытушы, арнайы білім беру магистрі; Сатыбалдина Р.А., оқытушы, педагогика ғылымдарының магистрі.

Кафедра оқытушылары медициналық-педагогикалық, психологиялық-педагогикалық және арнайы-әдістемелік бағыттағы пәндер бойынша білім беру қызметін жүзеге асырады. Мысалы, олардың қатарына: «Есту, көру және сөйлеу органдарының анатомиясы, физиологиясы және патологиясы», «Невропатология негіздері», «Психопатология», «Интеллектуалды бұзылулар клиникасы», «Арнайы педагогика», «Арнайы психология», «Инклюзивті білім беру», «Логопедия» және т. б. жатады.

Практикалық сабақтарды, практикумдарды өткізу, педагогикалық және өндірістік практиканы басқару үшін білімнің, ғылымның және өндірістің кірігуін қамтамасыз ету мақсатында кафедраға Қостанай қаласы мен Қостанай облысының арнайы жалпы білім беретін ұйымдары мен мекемелері жүйесінде жұмыс істейтін тәжірибелі мамандар тартылады.

Кафедра оқытушылары өзіндік жұмыстардың әртүрлі формалары мен түрлерін қолданады және оларды сәтті орындауға шақырады: конспект, реферат, баяндамалар мен рефераттарды қорғау, презентациялар құрастыру, ұғымдармен жұмыс, тест тапсырмаларымен жұмыс, студенттерге кеңес беру, проблемалық тапсырмалар мен жағдайларды шешу, эссе жазу, презентациялар, жобалар әзірлеу. Мұндай жұмыс түрлері студенттердің өзіндік оқу-танымдық іс-әрекетінің дағдыларын, электрондық жинақтарды, электрондық кітапханаларды және арнайы Интернет-сайттарды пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

Нәтижесінде – түлек түзету-педагогикалық және консультациялық-диагностикалық қызметпен айналыса алады: даму бұзылыстарын түзете алады; жеке білім беру – түзету бағдарламаларын жасай алады; психофизикалық даму ерекшеліктері мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктерін зерттей алады; ерекше қажеттіліктері бар адамдарға, олардың отбасы мүшелеріне ұсыныстар бере алады.

Нәтижесінде – түлек түзету-педагогикалық және консультациялық-диагностикалық қызметпен айналыса алады: даму бұзылыстарын түзете алады; жеке білім беру – түзету бағдарламаларын жасай алады; психофизикалық даму ерекшеліктері мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктерін зерттей алады; ерекше қажеттіліктері бар адамдарға, олардың отбасы мүшелеріне ұсыныстар бере алады.