Skip to content

Педагогика және психология кафедрасы

Соц.сети
Усембаева Асия Хамитовна
Аға оқытушы Лауазымы
Педагогика ғылымдарының магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби білігі:
 • 1990 ж. -  КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты,  Биология пәні мұғалімі мамандығын бітірген.
 • 2010 ж. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының «Педагогика және психология» 6N0103 мамандығы бойынша магистратураны "педагогика және психология магистрі" академиялық дәрежесімен бітірген.
 • 2015 г. -  Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Педагогика және психология» мамандығы бойынша докторантураны бітірген.
Оқыту пәндері:
 • Психофизиология
 • Өзін-өзі тану
 • Медициналық психологиясы
 • Гендер психологиясы
 • Әлеуметтік бейімдеу тренингі
 • Педагогика – психология және өзін-өзі тану пәніне кәсіби кіріспе
 • Экспериментальдіы психология
 • Психодиагностика негіздері
 • Психолог қызметіндегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар
 • Педагогика және психологияны оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялар
 • Жоғары білім психологиясы
 • Педагогика және психологияны оқыту әдістемесі
 • Инновациялық қызметін әдіснамасы формалары
Ғылыми қызығушылықтар саласы:
 • тұлғаның рухани-адамгершілік дамуы
 • тәуелділіктің психофизиологиясы
 • психикалық денсаулық факторы ретінде өзін-өзі реттеу
 • жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы
 • қазіргі қоғамдағы гендерлік мәселелер.
Кафедрада орындалатын қызметтер:
 • "Психология" білім беру бағдарламасы бойынша кафедраның әдістемелік комиссиясының мүшесі
 • "Педагогика және психология" мамандығы бойынша топ кураторы, кәсіби бағдар.
Жұмыс тәжірибесі:
 • 1990 - 1994 ж КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институтының,  психология кафедрасының оқытушысы
 • 1994 ж.  – Қостанай мемлекеттік университетінің жалпы және арнайы психология кафедрасының аға оқытушысы
 • 2004 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін -  Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының психология және дефектология кафедрасының аға оқытушысы
Біліктілікті арттыру:
 • 2019 ж. наурыз. Ашық университет порталында «Психология интернета» (без отрыва от работы)» оқыту онлайн курсы: https://openu.kz/ru/courses/psihologiya-interneta,
 • 2019 ж. сәуір Ашық университет порталында "«Переосмысление педагогики в цифровую эпоху» (без отрыва от работы) оқыту онлайн курсы: https://openu.kz/ru/courses/pereosmyslenie-pedagogiki-v-cifrovuyu-epohu,
 • 2016ж. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығының "Springer" баспасымен бірлесіп, Қостанай қаласындағы нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда мақалалар жариялау мәселелері бойынша оқыту семинары. - сертификат.
 • Батыс-Венгрия университетінің Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының доценті, философия докторы PhD, М.Фрешли (Сомбатхей қ., Венгрия) өткізетін ҚР БҒМ 204100 "Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету" бюджеттік бағдарламасы негізінде 72 сағат көлемінде "Modern directions in education" тақырыбындағы qualification development on the theme сертификат.
 • 2017ж ҚМПИ Онлайн-семинары "Оқушылар арасындағы қауіпті мінез-құлық мәселесі бойынша мектептердің психологиялық қызметінің жұмысын ұйымдастыру: тәжірибе, проблемалар, перспективалар,сертификат.
 • 2017 ж. Қостанай қ., ҚМПИ және "педагогикалық шеберлік орталығы"ЖМ қатысуымен "Жаңартылған білім беру мазмұны: теория және практика" оқыту семинары. Сертификат
 • 2017ж. ҚМПИ көптілділік орталығы базасында 90 сағат көлемінде ағылшын тілі бойынша Жазғы мектеп шеңберінде оқыту курсы, сертификат.
 • 2017ж.ҚМПИ көптілділік орталығы базасында 90 сағат көлемінде қазақ тілінен оқыту курсы, сертификат .
 • 2018ж. Қостанай қ "Өрлеу "Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" АҚ біліктілікті арттыру курстары" жаңартылған білім мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар "240 сағат көлемінде сертификат берілді.
 • 2018ж. ҚМПИ базасында "Дінтану және Денсаулық ҒЗӘӘО" ҚБ ұйымдастырған "конфессияаралық саладағы Медиация" оқыту семинары, сертификатберілді.
 • 2019 ж. ҚР АҚДМ, ҚР дағдарыс орталықтары Одағы, Cisc, Қостанай қ., қолдауымен "Консультанттың құзыреттілігін әртараптандыру – жанжалды шешудегі табыстың кепілі" оқыту семинары, сертификат берілді
 • 2019ж. ҚМПИ, Қостанай қ., "қашықтықтан оқыту, жаппай ашық онлайн курстар: әзірлеу, жылжыту және қолдану" біліктілігін арттыру курсы 72 сағат көлемінде сертификат берілді
 • 2020 ж. ҚМПИ "Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету бойынша Тәуелсіз агенттіктің (EQAR, ENQA) қолдауымен" мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалауы бойынша есепті дайындау "оқыту семинары,сертификат.
Кәсіби ұйымдарға мүшелік:
 • Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ кәсіподақ ұйымының мүшесі.
Атақтары, марапаттар, грамоталар
 • 2017ж– А. Байтұрсынов ҚМУ ректоратының "Психология" мамандығының қалыптасуы мен дамуына зор үлес қосқаны үшін алғыс хаты.
Қызмет көрсету
 • "Дарын" қалалық ғылыми-практикалық орталығында 9-11 сынып оқушыларына арналған «Өзін-өзі тану» пәні бойынша республикалық олимпиадасында 2 қалалық кезеңінің қазылар алқасының мүшесі.
Ғылыми мақалалар:
 • Усембаева А.Х. Компетентностный подход в системе послевузовского образования/ «Султангазинские чтения» I Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – ҚМПУ, 2019ж. – 335-338б, http://repo.kspi.kz/handle/item/3233
 • Усембаева А.Х. Воздействие СМИ на становление гражданской позиции молодежи»/ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы «Психологические основы духовно-нравственного обновления современного общества: тенденции, реалии, перспективы». 11 сәуір 2018 ж. – Қостанай қ., А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ– 329 б. – С. 191-194. ISBN 978-601-7955-64-9
 • Усембаева А.Х, Каирова Б. К. Болашақ педагог мамандардың кәсіби бағыттылығын қалыптастыруда қазақ зиялылырының көзқарастарының рөлі/ «Ыбырай Алтынсарин және заманауи білім» халықаралық конф.мат. (Астана,2016 ж. 4 қараша) «Ибрай Алтынсарин и современное образование» мат.межд. конф. (Астана, 4 , 2016ж.). Астана, – 187-190б. ISBN 978-601-7353-18-6 https://www.kspi.kz/files/bibl/kspu-bu-2015-2019.pdf
 • Усембаева А.Х. Понятие поликультурной личности. – Онлайн-режимдегі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Национальная идея Мангилик ел как основа формирования полиэтнической культуры».- Қостанай қаласы филиал АҚ«Өрлеу»  8 желтоқсан 2015ж.
 • Усембаева А.Х. К проблеме освоения современных психотехнологий в области массового сознания. - Современные психологические технологии как средство повышения эффективности социально-психологической помощи: материалы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары / гл. ред. Ковалѐв С.Э. – Усть-Каменогорск, 2015. – с. 72-80 ISBN 978-9965-20-871-3
 • Усембаева А.Х., Ибраева А. Г., Калкеева К.Р., Санакулова Б.К. Conceptual Basis of the Creation of the Museum of National Education History. Концептуальные основы создания музея истории национального образования. – ж. Review of European Studies; Vol. 7, No. 6; 2015. ISSN 1918-7173,   E-ISSN 1918-7181 - Canadа: Published by Canadian Center of Science and Education. – р. 194-200. - Canada-Scopus.
Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе тең авторлық:
 • Разработчик образовательной программы по 6В03101 Психология 2019-2023 г.
 • 2018-2019ж.- Ө. Сұлтанғазин атындағы ҚМПИ «Я – стажер» тьюторлық жобасына қатысты.
 • 05.01.2019 ж.- Психолог ретінде «Между нами, женщинами» телебағдарламасы шығарылымының түсіріліміне қатысты. Шығарылым тақырыбы: «Мансапшы әйел». ("Қазақстан "республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ Қостанай облыстық филиалы).
 • 18.05.2019 ж.- Психолог ретінде "«Между нами, женщинами» " телебағдарламасы шығарылымының түсіріліміне қатысты. Шығарылым тақырыбы:"Мамандық таңдау: қалай қателеспеу керек". ("Қазақстан "республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ Қостанай облыстық филиалы).