Skip to content

Педагогика және психология кафедрасы

Соц.сети
Иванова Елена Николаевна
Аға оқытушы Лауазымы
Педагогика ғылымдарының магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1978-1982ж.ж. КСРО-ның 50 жылдығы атындағы Қостанай педагогикалық институты, мамадығы математика мұғалімі, оқытушы біліктілігін алған.
 • 1986-1988ж.ж В. И. Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институты, ғылыми тағылымдама
 • 1988-1992ж.ж В. И. Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті, оқытушы-зерттеуші біліктілігін алған
 • 2011-2013ж.ж А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті «Педагогика және психология» мамандығы бойынша үздік аяқтап, педагогикалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алған.
Оқыту пәндері
 • Педагогика
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
 • Жастар саясаты және тәрбие жұмысының әдістемесі
 • Отбасылық педагогика
 • Этнопедагогика
 • Педагогикалық шеберлік
 • Заманауи білім беру технологиялары
 • Мұғалімнің кәсіби – педагогикалық мәдениеті
 • Критериалды бағалау технологиясы
 • Математиканың теориялық негіздер практикумы
 • Математиканы оқыту әдістемесі
 • Бастауыш мектепте зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру әдістемесі 
Жұмыс тәжірибесі
 • 1982-1986 Қостанай облысы, Ленин ауданы, Арзамас орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі
 • 1986-1988 В. И. Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институты, ғылыми тағылымдама
 • 1992-1993 Қустанай педагогикалық институтының алгебра және геометрия кафедрасының оқытушысы
 • 1993 – 1996 Қустанай педагогикалық институтының алгебра және геометрия кафедрасының аға оқытушысы
 • 1996-2004 Қостанай мемлекеттік университетінің алгебра және геометрия кафедрасының доценті
 • 2004-2009 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің дайындық бөлімінің басшысы.
 • 2009-2011 А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің студенттер контингентін қалыптастыру орталығы директорының орынбасары.
 • 2013-2020 Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының педагогика кафедрасының аға оқытушысы
 • 2020жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Ө. Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институтының педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы және қазіргі уақыттағы атауы А. Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті
Біліктілікті арттыру
 • 2015 ж. - А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ - Омбы ҚМПУ п.ғ.д. А. А. Петрусевич. «Развитие профессиональной компетентности преподавателя высшей школы» біліктілігін көтеру бағдарламасы бойынша тағылымдама курсы (72 сағ)
 • 09.15ж. – 03.10.2015 ж. Алматы қ. «Өрлеу» ЖОО педагогикалық мамандары оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы (120 сағ)
 • 09.15 ж. - 03.10.2015 ж. «Интеграция современных IT- технологий в профессиональную деятельность преподавателя высшей школы» біліктілігін арттыру курсы . «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ. Алматы,
 • 11.2016 ж. - Батыс-Венгер университетімен ҚМПИ бірлесіп жұмыс жасау барысында «Modern directions ineducation» біліктілігін арттыру курсы.
 • 04.2017 ж.- ҚМПУ «Clarivate Analytics» ресурстары бойынша ғылыми зерттеулерге арналған біліктілігін арттыру курсы-72 сағат.
 • 2017 ж - ҚМПУ «Курсы английского языка» жазғы мектеп курсы - 90 сағат.
 • 03.-07.06.2017ж. ҚМПУ «Информационные технологии в образовании средства разработки дистанционных учебных курсов» электрондық оқулықтарын жасау бойынша біліктілігін арттыру курсы-90 сағат
 • 05. - 23.06.18 ж. Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования» біліктілігін арттыру курсы. Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшысы және ғылыми-педагогикалық кадрларының біліктілігін арттыру институты «Өрлеу» БАҰО АҚ Қостанай қаласы филиалы. 240 сағат
 • 11-24.11.2017 ж «Методика развития критического мышления», «Современные подходы к оценке достижений учащихся» біліктілігін арттыру курсы. ҚМПИ 40сағат
 • 01.2018 -19.02.2018ж Н.Ф.Катанова атындағы Хакас мемлекеттік университеті ФГБОУ, Ресей «Инновационные технологии обучения в вузе» біліктілігін арттыру курсы 72 сағат
 • 2018 ж Қарағанды қаласы «Partner» ЖМ білім беру және құқықтық технологиялар орталығы «Модернизация современного образования –важнейший фактор современного образовательного пространства» біліктілігін арттыру курсы 72 сағат
 • 2018 ж ҚМПУ, Лектор Ева Сметанова «ACADEMIC WRITING» біліктілігін арттыру курсы, ағылшын тілінде академиялық мәтіндерді (academicwriting) ғылыми жазу білігін дамыту және білім беру процесіне қатысушылардың бірлескен ортасын қалыптастыру - 36 сағат
 • 2019 ж ҚМПУ-Болгария, Лектор Анастасова Лина «Successfully completed refresher courses on the topic:«Technology of Empirical Research for Writing a Research Paper» тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру курсы сәтті өтті - 90 сағат
 • 2019 ж ҚМПУ «Дистанционное обучение, массовые открытые онлайн-курсы: разработка, продвижение и применение» біліктілігін арттыру курсы. 72 сағат
 • 05.20ж Ресей, «Мотивация учебной деятельности обучающихся» MEDIANAR педагогикалық біліктілігін арттыру курсы.
 • 05.20ж Ресей «Девиантное поведение детей и подростков: основные формы, факторы и профилактические меры» MEDIANAR педагогикалық біліктілігін арттыру курсы.
 • 05.-29.05.2020ж Ө. Сұлтанғазина атындағы ҚМПУ «Система дистанционного обучения EDMODO» модулі (авторы: Кудрицкая М.И.) біліктілігін арттыру курсы
 • 06 -12.06.2020ж. Ө. Сұлтанғазина атындағы ҚМПУ «Система дистанционного обучения MOODLE» модулі (авторы: Радченко П. Н.) біліктілігін арттыру курсы
 • 2020ж Ө. Сұлтанғазина атындағы ҚМПУ «Қазақ тілі» курсы
Атақтары, марапаттар,грамоталар
 • 2016ж.- ҚМПИ ректорының алғыс хатымен марапатталды
 • 12.2016ж.- Диплом 2 орын «Univetsiti Stars -2016» студенттер мен аспиранттардың халықаралық зияткерлік конкурсы»  Ресей, Мәскеу қаласы
 • 2019ж. - Ө. Сұлтанғазина атындағы ҚМПУ ректорының алғыс хатымен марапатталды
 • 2019ж. - Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің құрмет грамотасы
Қызмет көрсету
 • «Лучший молодой педагог колледжа» байқауының қазылар алқасының мүшесі. Қостанай.- 21016
 • Қостанай облысы мектептерінің 8-11 сынып оқушылары арасында «Учитель: прикосновение к профессии» эссе байқауының қазылар алқасының мүшесі. ҚМПУ.-2018жыл 2 наурыз айы
 • "Қостанай қаласы әкімдігінің №7 орта мектебі" ММ, 1-4, 5-7, 8-11 сыныптар аралығындағы "Малая академия» ОҒҚ жыл сайынғы мектеп турының қазылар алқасының мүшесі"
Оқу құралдары
 • Иванова Е. Н. Байменова К. С. Теория воспитания (раздел педагогики). электрондық оқу құралы. - Қостанай, 2015ж. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 1515 бастап 25 шілде 2016ж
 • Иванова Е. Н. Бримжанова К.С., Разумова Л. П.  «В помощь студентам специальности» әдістемелік ұсыныстар «Білім беру»  курсы бойынша шығармашылық емтиханға дайындық бойынша «теория и методика воспитательной работы»  студенттеріне көмек көрсету. Қостанай-2017. – 40б. ISBN 978-601-7839-89-5.
 • Иванова Е.Н. Әдістемелік ұсыныстар «Организация самостоятельной работы по курсу Педагогика» ( «Білім беру» мамандықтар тобы үшін). Қостанай-2019. – 50б. ISBN 978-601-7834-82-8.
 • Иванова Е.Н. Әдістемелік ұсыныстар «Лабораторные занятия по дисциплине «Методика обучения математике в начальной школе». Қостанай-2019. – 24 б.ISBN 978-601-7934-83-5.
 • Иванова Е. Н. «Взаимодействие школы и семьи в воспитании детей». Электрондық оқу құралы. Бірлескен автор-Бекенова А.К. Қостанай – 2019
ҚР ЖАК, РФ ЖАК, РҒДИ, ғылыми кадрларды қадағалау және аттестаттау комитеті, Scopus, ThompsonReuter, Webofscience және т. б. рецензияланатын журналдардадағы жарияланымдар
 • Иванова Е.Н. Structure-functional model of formation process of master's degree students' willingness for research activity /Journal of Scientific Research and Development 2 (9): 106-110. ­­ –   – Келесі мекенжай бойынша онлайн қолжетімді:   ISSN 1115-7569 © 2015 JSRAD   Скопус базасына кіреді 
 • Иванова Е.Н. Теоретические особенности организации самостоятельной работы студентов/ Ресей мен Еуропа XIV Халықаралық ғылыми – практикалық конференциясының материалдары: мәдениет пен экономика байланысы. РИНЦ-Прага, Чехия. ISBN 978-80-88005-19-3. 2016.– 184-187 б.
 • Иванова Е.Н. Некоторые подходы к организации самостоятельной работы студентов/ Халықаралық зерттеу агенттігі. Жаңа ғылым: проблемалар мен перспективалар. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция қорытындысы бойынша халықаралық мерзімді басылым. 2 бөлім. РИЦ АМИ. РИНЦ-Стерлитамак, Ресей. ISSN2412-9704. 2016.– 91-94 б.
 • Иванова Е.Н. Роль самостоятельной работы в учебной деятельности студента вуза/ MATERIALS of the international scientific-practical conferenceт"INTEGRATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY TO THE GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME". РИНЦ– Египет. ISBN 978-601-267-055-4. 2016 . – 337-344б.
 • Иванова Е.Н. Сущность групповой самостоятельной работы студентов вуза/ The Fourth International conference on development of education and psychological science in Eurasia.РИНЦ – Вена, Австрия. ISBN–13 978-3-903115-11-8.  2016. –15-17б.
 • Иванова Е.Н. Основные теоретические положения самостоятельной работы студента вуза/ "GLOBUS" ПСИХОЛОГИЯ және ПЕДАГОГИКА ғылыми журналы, ғылыми жарияланымдар жинағы. «Психология и педагогика: Актуальные вопросы» VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. - Санкт-Петербург, Ресей. ISSN 2409-4099. 2016. –43-48б.
 • Иванова Е.Н. Самостоятельная работа в учебной деятельности студента вуза/ «Инновации в науке» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. РИНЦ. СибАК №3 (52). - Новосибирск, Ресей. – 2016. ISSN 2308-600
 • Иванова Е.Н. Requirements for Modern Speech Culture of Kazakh Students in a Situation of Ethno-Political Conflicts of East and West/ журналы «The Social Sciеnce». –     – Пакистан,  Скопус и Томпсон Ройтерс базасына кіреді   
 • Иванова Е.Н. Некоторые подходы к организации самообразования  в самостоятельной  работе студента вуза/ Қазақстан ЖАК, "Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана "Халықаралық ғылыми журналы. - Павлодар. – 2016. ISSN 2073 – 333Х
Ғылыми мақалалар
 • Иванова Е.Н. IL RUOLO DELLA SOCIETÀ DI STUDENTI UNIVERSITARI IN ATTIVITÀ COGNITIVA SVILUPPO/ Роль самостоятельной работы студентов вуза в развитии познавательной деятельности/ Italian Science Review. Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal. Issue 1 (22); Италия. – 2015ж.  – Published monthly: ISSN: 2308-832X 
 • Иванова Е.Н. Возможности самостоятельной работы студентов педагогических специальностей по формированию коммуникативной культуры/ Materials of the XI International scientific and practical conference, «Cutting-edge science». –Лондон,  Великобритания . – 2015ж    ISBN 978-966-8736-05-6
 • Иванова Е.Н. Роль самостоятельной работы в формировании профессиональной компетентности у студентов педагогических специальностей/ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ Збірник наукових праць За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2015 року ІДЕЇ АКАДЕМІКА ІВАНА ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО УЧНІВ І СОРАТНИКІВ Випуск 43 (47) . – Харьков, Украина ISSN 2078-7812
 • Иванова Е.Н. Особенности самостоятельной работы студентов вуза/ MATERIALS OF THE XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «SCIENCE AND СIVILIZATION - 2016». – Шеффилд, Великобритания . – 2016ж. – 62-65б.    ISBN  978-966-8736-05-6
 • Иванова Е.Н. Мотивация как одно из условий эффективности самостоятельной работы студентов вуза/ І кітабы. Алтынсарин оқулары республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Интеграция педвуза и образовательных организаций по внедрению инноваций в практику».   – Костанай. ISBN 978-601-7839-09-3.  2016ж. –   183-187б.  
 • Иванова Е.Н. Формирование казахстанского патриотизма в условиях этнотолерантного образовательного простран­ства школы/ Жинақ «Проектно-исследовательская деятельность студентов Костанайского государ­ствен­ного педагогического института». – Костанай . –  2016ж      SBN 978-601-7839-17-8
 • Иванова Е.Н. Некоторые возможности самостоятельной работы студентов в формировании профессиональной компетентности будущего учителя/ Материалы XIII Международной молодежной научно-практической конференции Актуальные вопросы развития экономики и профессионального образования в современном обществе. – ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет». –  Екатеринбург, Россия. – 2016ж. –  224-227б.
 • Иванова Е.Н. Исторический аспект формирования направленности личности/ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS FOR ACADEMIC DISCIPLINES materials of the I international research and practice conference November 30th 2016 www.scipro.ru Madrid, Spain. – 2016ж. ISBN: 978-1-370-82629-2
 • Иванова Е.Н. Современные подходы к подготовке будущего учителя/ Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference " Scientific Issues of the Modernity".№ 5(21). Vol.3. –  Dubai, UAE. – 2017  ISSN 2413-1032
 • Иванова Е.Н. For the study of social competence as a component of communicative competence/ К вопросу изучения социокультурной компетенции как компонента коммуникативной компетенции/ International Conference on research Trends in Social Sciences, Education, Humanities, Business and Management Studies. – France, Toulouse. –2017ж ISBN: 978-1-370-45721-2
 • Иванова Е.Н. Направление самостоятельной работы студентов – будущих учителей/ VIII Халықаралық ғылыми конференцияның еңбектер жинағы «Математика. Образование. Культура» Математика и математическое образование (Карл Фридрих Гаусстың туғанына 240 жыл). - Тольятти, Ресей. – 2017ж. –173-178б.
 • Иванова Е.Н. To the problem of the formation of the social and moral orientation of the future teacher through independent work/К проблеме формирования социально-нравственной направленности будущего педагога через самостоятельную работу / International forum for Multiple Academic Disciplines: Conference Proceedings. – Dresden,   UDC 00    LBC 2.2017ж.  –62-72б.   
 • Иванова Е.Н. Педагогикалық университет студенттерін кәсіби қызметке даярлаудың кейбір ерекшеліктері. «Педагогическое воспитание и образование на современном этапе», А. С. Макаренконың 80 жылдығына арналған. ISBN 978-5-6042843-0-8  Волгоград, Россия. 2019ж. –64- 69б.
 • Иванова Е.Н. К вопросу о мотивации самостоятельной работы студентов педагогических специальностей Фундаментальные и прикладные проблемы науки и образования. ISBN 978-5-9115s-069. Челябинск, Ресей. 2018ж.– 312-318б.
 • Иванова Е.Н. Патриотическое воспитание студенческой молодежи в рамках программы "Рухани Жаңғыру". Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ВЕСТНИК ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ 4 (52). ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖУРНАЛ. Қостанай, Қазақстан. 2018жыл қазан айы. – 117-119б.
 • Иванова Е.Н. Features of Preparation of the Future Teacher to Pedagogical Interaction of School and Family/ Особенности подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию школы и семьи. "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology": Materials of the IV International Scientific-Practical Conference. In two volumes. Volume II –Istanbul, Turkey: Regional Academy of Management. ISBN 978-601-267-399-9. Стамбул, Турция. 2019ж. – 117-120б.
 • Иванова Е.Н. Роль компетентностного подхода в теоретических направлениях подготовки педагога. Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста. . 2Бөлім : халықаралық материалдар. ғылыми.- тәжірибеге конф.., / Междунар. Акад. наук пед. образования, Шадр. гос. пед. ун-т., Баран. гос. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, УДК 37, ББК 74, Шадринск, Ресей. 2019жыл 28 ақпан – 107-115б.
 • Иванова Е.Н. Волонтёрская деятельность как фактор реализации личности студента. «Университет – ой-пікірлер аймағы» Yessenov Forum аясында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ III Том Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ. (бірлескен автор Лантух Я.С. ПиМНО 4 курс студенті.) ISBN 978-601-308-226-4. Ақтау, Қазақстан. 2019 жыл 8 қараша. - 228-231б.
 • Иванова Е.Н. К вопросу формирования проектировочной компетентности у студентов в вузе. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛА – ВУЗ ISBN 978-5-91252-118-8 Соликамск, Ресей. 2020жыл 10 – 11 сәуір. – 76-81б.
 • Иванова Е.Н. ЖОО студенттерінің өзіндік жұмыс барысында танымдық іс-әрекетін дамыту бағыттары. Басылым қазақ тілінде жарияланды. Polish science journal: iScience/ Wydawnictwo naukowe. POLISH SCIENCE JOURNAL ISSUE 5 (26) Part 2 INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL (бірлескен автор Бекенова А.К.) ISBN 978-83-949403-4-8. Warszawa, Polska. Варшава, Польша. 06.2020ж. .–  62-69б.