Skip to content

Педагогика және психология кафедрасы

Соц.сети
Кәсіби практика

Жоғары оқу орнында педагогикалық практика болашақ мұғалімдерге теориялық және практикалық психологиялық-педагогикалық білім берудің сабақтастығын қамтамасыз ететін, педагогика және психология кафедрасының тікелей қатысуымен және басшылығымен жүзеге асырылады.

Болашақ педагог-психологтарды даярлаудың ерекшелігі психологиялық-педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруды, орта кәсіптік білім беру жүйесінде оқыту, тәрбиелеу, оқыту процесін жүзеге асыруға қажетті педагогикалық-психологиялық білімдердің интеграциясын қажет етеді.

Педагогика және психология кафедрасының оқытушылары психологиялық-педагогикалық курстарды өткізуде, психологиялық-педагогикалық практиканы басқаруда, жалпы білім беретін және инновациялық типтегі білім беру ұйымдарымен тиімді ынтымақтастықта айтарлықтай тәжірибе жинақтады, бұл педагогтардың күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін маңызды. Мұның бәрін кафедра оқытушылары  6B011-Педагогикалық ғылымдар бағыты бойынша кәсіптік практика оқу бағдарламаларында ескереді.

Педагогика және психология кафедрасы 6В01101 / 7М01101-Педагогика және психология екі деңгейлі білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттер мен магистранттардың барлық тәжірибе түрлеріне тікелей жетекшілік етеді.

Тәжірибенің түрлері мен негіздері

Кәсіби практика  білім беру практикасы (кіріспе), өндірістік, педагогикалық, диплом алдындағы практикаға арналған жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс оқу жоспарларына сәйкес анықталады және академиялық күнтізбеге сәйкес өткізіледі.

Білім беру практикасының мақсаты - педагог-психологты даярлау кешеніндегі теориялық білім мен практиканың арасындағы байланысты орнату, педагогикалық процестің психологиялық негіздерімен және мектеп оқушыларының тұлғааралық қатынастарымен және «мұғалім-оқушы» жүйесімен танысу.

Педагогикалық практика «Ұстаз-оқушы, оқушы-оқушы, ата-ана-мұғалім-оқушы» қарым-қатынасын кіші топтарда байқауға, адам өмірінің түрлі салаларында педагог-психологтың жұмысын жоспарлауға, жүзеге асыруға қабілеттілікті дамытуға бағытталған. нормативтік құжаттамаға сәйкес оқу-диагностикалық және түзету жұмыстары.

Өндірістік практиканың мақсаты - оқу үрдісінде оқылатын мамандық бойынша студенттердің кәсіби дағдыларын бекіту және жетілдіру, жалпы және кәсіби құзыреттіліктерді дамыту,

Өндірістік практиканың міндеттері:
 • студенттердің интегралды психологиялық-педагогикалық процесті басқаруға дайындығын қалыптастыру;
 • педагог-психолог қызметінің объектісі, интегралды психологиялық-педагогикалық процестің жүйелік көзқарасын қалыптастыру;
 • психологиялық қабілеттерді дамыту және қалыптастыру (ұйымдастырушылық, коммуникативті, қолданбалы және т.б.);
 • студенттерді педагог-психологтың тікелей практикалық қызметімен таныстыру;
 • тағайындалған топтағы әлеуметтік-тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізу.

Өндірістік практика бағдарламасы мамандықтың білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жасалған және студенттерде кәсіби маңызды сапаларды дамытуға және кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.

Бакалавриат бағдарламасына арналған практика базалары:
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Қостанай педагогикалық колледжі» КММБК
 • Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №2 мектеп-лицейі ММ
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Қостанай құрылыс колледжі» КММБ
 • «Жітіқара ауданы әкімдігінің білім бөлімі» ММ «Гимназия» КММ
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Заречная мектеп-лицейі» ММ
 • Қарабалық ауданы, «Қарабалық ауданы әкімдігінің Святославская негізгі білім беру мектебі» ММ
 • Қарасу ауданы әкімдігінің білім бөлімінің «Тың орта мектебі» ММ
 • «Таранов ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Майская орта мектебі» КММ
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Лисаковская арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаты» КММ
 • «Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің« Тобыл қаласының мектеп-гимназиясы »ММ
Магистратураның білім беру бағдарламасының практикалық базалары:
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Тобыл қаласының №2 орта мектебі» ММ, Қостанай қ.
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Қостанай қаласы білім бөлімінің №115 орта мектебі» КММ, Қостанай қ.
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Қостанай педагогикалық колледжі» КММБ, Қостанай қ.,
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің №8 жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қ.
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім бөлімінің «Қостанай қаласы білім бөлімінің №16 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қ.,
 • Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Озат» мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қ.
 • «Логопед-дефектолог» балаларды дамыту студиясы, Қостанай қ
 • «Арнайы әлеуметтік қызметтерді көрсету жөніндегі Қостанай балалар орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қостанай қ
 • «Қостанай қаласының №3 емханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны. Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы, Қостанай қ.