Skip to content

Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы

Соц.сети
Султанбекова Жадыра Хамитбековна
Аға оқытушы Лауазымы
Педагогика ғылымдарының магистрі Академиялық дәрежесі
Білімі, кәсіби біліктілігі
 • 1984-1989 жж., Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы" Математика және физика";
 • 2013-2016 жж., Омск мемлекеттік университеті,  магистратура бағыты "Педагогикалық білім", педагогика ғылымдарының магистрі.
Оқытатын пәндері
 • Математиканың теориялық негіздері практикумымен
 • Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру практикумы
 • Мектепке дейінгі педагогика
 • Дүниетануды оқыту әдістемесі Жаратылыстануды оқытудың әдістемесі практикумымен
 • Мектепке дейінгі жастағы балаларды табиғатпен таныстырудың әдістемесі және практикум Жаратылыстану негіздері
 • Бастауыш білім беру менеджмент.
Жұмыс тәжірибесі
 • 2004-2020ж Қостанай педагогикалық Мемлекеттік институты. Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру педагогика және психология кафедрасында аға оқытушы
 • 2020-қазіргі уақытта А. Байтұрсынова атындағы ҚӨУ, МДжБББ кафедрасының оқытушысы
Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәліктер/сертификаттар немесе кәсіби тіркеу
 • Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы.
 • «онлайн программа развития специальных навыков ППс в условиях неорпеделенности обучающей среды» КГПУим. Султангазина.
Оқу құралдары
 • Султанбекова Ж. Х.«Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі» Учебное пособие. – Костанай, 2018. – 122 с.
 • Нурова А.К., Султанбекова Ж.Х. «Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық- педагогикалық диангностикасы» - Костанай, 2015. – 70 с.
 • Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердегі авторлық немесе тең авторлық.
 • Мектепке дейінгі мекемелерге инновациялық технологиялар мен әдістерді енгізу. «Мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру тәжірибе мен әдістемесі. Республикалық семинар..Тараз мем.пед.университеті
 • Мектеп жасына дейінгі балалардың каталог әдісі арқылы тілдік қабілетін арттыру. А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті.«Қазіргі заманғы лингвистика мен лингводидактиканың өзекті  мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.
 • Интерактивті құралдарды қолдану арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың есте   сақтау қабілетін арттыру. «Педагогикалық инновациялар заманауи білім беру жүйесін дамыту ресурсы» Халықаралық ғылыми –практикалық конференция.Ақтөбе мемлекеттік университет
 • Балабақшада оқу іс-әрекетінде жаңа технологияларды қолданудың тиімділігі. ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 2 республикалық ғылыми-практикалық конференция
 • Приёмы развития образной речи в процессе изучения лирики на уроках литературного чтения. В журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК.
 • Кюизинер әдістемесі арқылы мектепке дейінгі балалардың жиын түсініктерін қалыптастыру. «Сандық білім:ерекшеліктері және ЖӘНЕ ДАМУ ҤДЕРІСІ» атты республикалық форум МАТЕРИАЛДАРЫ »