Skip to content

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты

«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Соц.сети
Білім беру бағдарламалары
Мектепке дейінгі және бастауышта білім беру кафедрасы құрылымдық бөлімше ретінде 2002 жылдан бастап жұмыс істейді және екі бағыт бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:
  • 6В012 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикасы
  • 6В013 Пәндік мамандандырыл маған мұғалімдерді даярлау

6В01201 білім беру бағдарламасы Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу" Мектепке дейінгі білім бакалавры" академиялық дәрежесін бере отырып, болашақ тәрбиешілерді кәсіптік даярлауды түлек моделіне сәйкес және мектепке дейінгі білім берудің заманауи стандарттары негізінде іске асырады. Кәсіби қызмет объектісі: меншік нысаны мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық типтегі және түрдегі мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс, ТжКБ педагогикалық колледждеріндегі педагогикалық процесс.

6В01301 білім беру бағдарламасы: Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалавры" академиялық дәрежесін бере отырып, бастауыш сынып мұғалімдерін кәсіптік даярлауды түлек моделіне сәйкес және бастауыш білім берудің озық стандарттары негізінде іске асырады. Кәсіби қызмет объектісі: меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық үлгідегі және түрдегі орта білім беру ұйымдарындағы педагогикалық процесс; педагогикалық колледждердегі, ТжКБ-дағы педагогикалық процесс.

Түлек моделі:
  • кәсіби құзыреттілікті қамтиды:
  • өзінің пәндік саласын терең білу және түсіну;
  • сыни ойлау және эмоционалды интеллект;
  • командада жұмыс істей білу;
  • көшбасшылық қасиеттер, кәсіпкерлік дағдылар, шешім қабылдай білу;
  • жеке сана мен академиялық адалдықтың жоғары деңгейі
  • өзелінің азаматы және патриоты бола отырып, жаһандық азаматтық.

Студенттер білім беру бағдарламаларын игеру барысында белсенді оқу, әлеуметтік, ғылыми қызмет жүргізеді, волонтерлік қызметпен белсенді айналысады, концерттікбағдарламалар мен шығармашылық конкурстарға қатысады. Жоғары курстарда студенттің мамандық бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі бар.