Skip to content

Тіл және әдебиет теория кафедрасы

Соц.сети
Кәсіптік практика
Практика түрлері:
  • Оқу
  • Психологиялық-педагогикалық практика
  • Педагогикалық
  • Өндірістік
  • Дипломалды
Практика базалыры:  
  • Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №8 жалпы білім беретін мектебі" КММ
  • Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №7 жалпы білім беретін мектебі" КММ
  • Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің № 2 мектеп-лицейі" КММ

Оқу практикасы болашақ мамандықтың мәні мен мазмұнын түсінуге бағытталған. Оқу практикасының мақсаты студенттердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігін дамыту болып табылады.

Психологиялық-педагогикалық практика білім алушылардың Педагог мамандығына деген тұрақты қызығушылығы мен оң көзқарасын тәрбиелеуге, білім алушылар ұжымының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін зерделеу рәсімімен практикамен танысуға, сабаққа (тәрбие іс-шарасына) психологиялық-педагогикалық талдау жүргізу білігін қалыптастыруға бағытталған. Психологиялық-педагогикалық практиканың мақсаты-студентті кәсіби салада сәтті бейімделу үшін қажетті құзыреттерді алу үшін кәсіпорынның немесе ұйымның әлеуметтік ортасына тарту.

Педагогикалық практика білім беру ұйымдарында негізгі Педагогикалық шеберлік пен жұмыс дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практиканың негізгі мақсаты-қазіргі заманғы білім беру технологияларын, қашықтықтан оқытудың белсенді әдістері мен технологияларын пайдалана отырып, білім алушының оқытушылық қызметтің әртүрлі салаларына жан-жақты бағдарлануы: оқу-әдістемелік, тәрбиелік, зерттеу, ұйымдастырушылық.

Өндірістік практика дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жағдайында теориялық дайындық нәтижесінде алынған кәсіби білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға және бекітуге бағытталған. Дипломдық жұмыста пайдалану үшін эксперименттік зерттеулерді жинау, талдау және өңдеу нәтижелері.

Дипломалды практика өзінің педагогикалық қызметін жоспарлау мен болжауды; дипломдық жұмыстың нәтижелерін апробациялауды білдіреді. Қашықтықтан білім беру технологияларын ескере отырып, зерттеу үшін материалдар жинау.